Centralne rozliczanie dostaw bezpośrednich

Możliwe jest zarówno rejestrowanie faktur od dostawców w programie obsługi sklepu Market, jak i centralne rejestrowanie faktur za dostawy bezpośrednie i rozliczanie tych dostaw. Pierwsze z wymienionych rozwiązań stosowane jest w sieciach franczyzowych, gdzie punkty sprzedaży są osobnymi podmiotami gospodarczymi, natomiast drugie w sieciach punktów sprzedaży należących do właściciel sieci. W przypadku centralnego rejestrowania faktur VAT od dostawców bezpośrednich (czyli dostarczających towar bezpośrednio do punktów sprzedaży, a nie do centrum dystrybucji), system Forcom umożliwia weryfikację zgodności faktur VAT z zarejestrowanymi w sklepach dokumentami przyjęcia dostawy (z uwzględnieniem zwrotów do dostawcy). Mechanizm ten umożliwia:

  • weryfikację zgodności cen zakupu podanych na fakturze otrzymanej od dostawcy z cenami zakupu wynikającymi z kontraktu z dostawcą,
  • weryfikację zgodności ilości dostarczonych (zarejestrowanych na dokumentach przyjęcia towaru w sklepie, z uwzględnieniem zwrotów do dostawcy) z ilościami podanymi na fakturze,
  • wygenerowanie żądania wystawienia korekty faktury przez dostawcę w przypadku wykrycia niezgodności cen zakupu lub ilości,
  • uwzględnianie faktur korygujących wystawionych przez dostawcę.

Do rozliczania dostaw prasy został stworzony osobny mechanizm, bazujący nie na rozliczaniu konkretnych dostaw, ale na rozliczaniu okresowym poszczególnych pozycji (czasopism), dla których sprzedaż określonych wydań została zakończona w okresie rozliczeniowym. Najczęściej rozliczenia z dostawcą prasy wyglądają następująco:  dostawca codziennie wysyła listę pozycji, które należy przygotować do zwrotu (niesprzedane egzemplarze starego numeru); dostarczając nową dostawę jednocześnie odbiera zwrot niesprzedanych egzemplarzy poprzednich wydań; raz na tydzień dostawca wystawia fakturę za wszystkie rozliczone pozycje.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.